ประจำปี 2560
  ฉบับ "ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐"  
ประจำปี 2559
  ฉบับ "ทรงเป็นดวงธรรมนำทางให้"  
 
  ฉบับ "ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๕๙"  
ประจำปี 2558
  ฉบับ "วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2558"  
ประจำปี 2557
  ฉบับ "วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2557"  
ประจำปี 2555
  ฉบับ"วันปรีดี พนมยงค์ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕"  
 
  ฉบับ "ธรรมศาสตร์ใสสะอาด"  
ประจำปี 2554
  ฉบับ "มหาอุทกภัย ๒๕๕๔"  
ประจำปี 2553
  ฉบับ "สรุปการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์”  
 
  ฉบับ "วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2553"  
ประจำปี 2552
  ฉบับ "วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2552"  
ประจำปี 2551
  ฉบับ "สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรานุสรณ์"  
 
  ฉบับ "วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2551"  
 
  ฉบับ "70 ปี ต.ม.ธ.ก. (พ.ศ.2481-2551)"  
ประจำปี 2550
  ฉบับ "วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2550"  
 
  ฉบับ "ไว้อาลัยท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์"  
 
  ฉบับ "กีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24"  
ประจำปี 2549
  ฉบับ "ยุคพัฒนา ICT ธรรมศาสตร์ก้าวไกล"  
 
  ฉบับ "วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2549"  
 
  ฉบับรายงานการปฏิบัติงานในตำแหน่งอธิการบดีฯ ระยะเวลา 1 ปีครึ่ง ของการดำรงตำแหน่งของ ศ. ดร. สุรพล นิติไกรพจน  
ประจำปี 2548
  ฉบับ "วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2548"  
 
  ฉบับ สรุปผลกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 6 “ยูงทองเกมส์”  
 
  ฉบับ"ปรับโฉมหน้าธรรมศาสตร์จากท่าพระจันทร์...สู่ศูนย์รังสิต"