ประชาสัมพันธ์ข่าวสารประมวลกิจกรรมภาพปฏิทินกิจกรรมข่าวหนังสือพิมพ์แนะนำหน่วยงานติดต่อ

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ข่าว PR.NEWS

โครงการประกันชีวิต และอุบัติเหตุสำหรับชาว มธ.


      งานสวัสดิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการประกันภัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 2 โครงการเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2552 นี้ บริษัทผู้รับทำประกันในโครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับอาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือบริษัทสยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด
ส่วนโครงการประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพกลุ่ม สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรสมทบของ มธ. คือบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ทั้ง 2 โครงการฯ มีระยะเวลาทำประกัน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2552 สิ้นสุดวันที่ 18 กรกฎาคม 2553 ตามสัญญากรมธรรม์ทั้งสองโครงการนั้น

       โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับอาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้างมธ.

โดย บริษัทสยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด

ผู้เอาประกัน

ค่าเบี้ยประกัน

หมายเหตุ

สำหรับอาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้างโครงการพิเศษต่างๆ คู่สมรส และบุตร

88 บาท

คู่สมรสและบุตรต้องมีอายุตั้งแต่ 16-60 ปี

       โครงการประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพกลุ่ม สำหรับพนักงานและบุคลากรสมทบของ มธ.
โดย บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

ผู้เอาประกัน

ค่าเบี้ยประกัน

หมายเหตุ

พนักงาน มธ. และบุคลากร

2,748

อายุไม่เกิน 65 ปี

คู่สมรสและบุตร

4,500

- คู่สมรสอายุ 16 – 60 ปี
- บุตรอายุตั้งแต่ 14 วัน – 23 ปี

       การรับสมัครสมาชิกสมทบ

สถานที่

วันที่/เวลา

สถานที่รับสมัคร

มธ. ท่าพระจันทร์

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2552
เวลา 8.30 – 16.00 น.

ณ บริเวณด้านหลัง ตึกโดม
มธ. ท่าพระจันทร์

มธ. ศูนย์รังสิต

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2552
เวลา 9.00 – 16.00 น.

ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มธ. ศูนย์รังสิต

       บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะสมัครโครงการ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับบุคลากรสมทบในครอบครัว โปรดนำบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างมาสมัครด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ มธ. ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 0-2564-2903 , 0-2564-4440-79 ต่อ 1889-90 และที่ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ 0-2613-2056-7

 

กลับหน้าหลัก | หน้าที่แล้ว | หน้าถัดไป