ประชาสัมพันธ์ข่าวสารประมวลกิจกรรมภาพปฏิทินกิจกรรมข่าวหนังสือพิมพ์แนะนำหน่วยงานติดต่อ

 

 

ประชาสัมพันธ์ข่าว PR.NEWS

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญบุคลากรร่วมเชียร์และแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 3 สถาบัน
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551


                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรธรรมศาสตร์ ทุกหน่วยงานร่วมเชียร์และแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551   โดยจะเริ่มมีการแข่งขันบางประเภทกีฬา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม  และพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ      ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 13.00 น เป็นต้นไป  บริเวณด้านหน้าอาคารบริหาร AIT โดยในปีนี้สถาบัน AIT เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย

ประเภทกีฬา

สถานที่แข่งขัน

วันแข่งขัน

ชื่อผู้ประสานงาน

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

1. บาสเกตบอล

AIT

31 ตุลาคม 51

นายอมร  ธีญะวุฒิ

ศูนย์บริการการกีฬา

081-889-9166

2. วอลเลย์บอลชาย
วอลเลย์บอลหญิง

AIT

31 ตุลาคม 51

นายอภินันท์ ชูหนู
นายวรวิทย์  อุดมบุณยลักษณ์

คณะวิทย์ฯ
สำนักงานอาคารฯ

081-557-2227
089-107-7653

3. ฟุตบอล

AIT

28-30 ตุลาคม51

นายบุญชิต  ถิระพันธ์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ

081-829-2152

4. ฟุตซอล

ธรรมศาสตร์

30 ตุลาคม 51

นายธีระศักดิ์   งอกศักดา

SIIT

087-023-3907

5. แบดมินตัน

ธรรมศาสตร์

30 ตุลาคม 51

รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร

คณะวิทย์ฯ

081-919-2312

6. เทนนิส

AIT

30 ตุลาคม 51

นายสุรศักดิ์ กุลเรือง

ศูนย์บริการการกีฬา

081-849-5496

7. เทเบิลเทนนิส

AIT

31 ตุลาคม 51

นางษิญาภา ชุณหวรานนท์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ

081-191-4111

8. กอล์ฟ

เมืองเอก

31 ตุลาคม 51

รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล

คณะวิศวกรรมฯ

0-2564-3001-9  ต่อ3001

9. เปตอง

AIT

31 ตุลาคม 51

นายสมบูรณ์ กองแก้ว

สถาบันประมวลข้อมูลฯ

086-062-2520

10. ชักเย่อ

AIT

31 ตุลาคม 51

นายสุรพล พุกวีระ

โรงพิมพ์ มธ.

081-771-9811

11. แชร์บอล
ผู้บริหารชายกับ
เลขานุการหญิง

AIT

31 ตุลาคม 51

นางสาวดุษฎี ช่วงแก้ว

กองงานศูนย์รังสิต

081-812-3707

12. วิ่ง 3,000 เมตร

ถนนเส้น AIT

31 ตุลาคม 51

นายวรรณะ วชิราธาดา

 ศูนย์บริการการกีฬา

0-2564-4440-79 ต่อ 1245

13. ว่ายน้ำ

AIT

31 ตุลาคม 51

นายวรรณะ วชิราธาดา

ศูนย์บริการการกีฬา

0-2564-4440-79 ต่อ 1245

14. สนุกเกอร์

AIT

31 ตุลาคม 51

นายคงสวัสดิ์ โพธิ์อบ

สำนักงานอาคารฯ

081-171-7824

                บุคลากรผู้สนใจสมัครคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาในการแข่งขัน สามารถติดต่อกับผู้ประสานงานได้โดยตรงตามหมายเลขโทรศัพท์เพื่อทำการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาต่อไป

                อนึ่ง ในเวลา 18.00 น. สถาบัน AIT จัดให้มีงานเลี้ยงสำหรับนักกีฬาทั้ง 3 สถาบัน ณ AIT Center จึงขอเชิญนักกีฬาร่วมงานเลี้ยงในวัน เวลา ดังกล่าว

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เปิดสอนหลักสูตร “ภาษาจีนระดับมหาวิทยาลัย”  3 หลักสูตร


            วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดสอนหลักสูตร “ภาษาจีนระดับมหาวิทยาลัย”   3 หลักสูตร  ดังนี้

            1. ภาษาจีนระดับมหาวิทยาลัย 1 ( University Chinese – Elementary 1)
            2. ภาษาจีนระดับมหาวิทยาลัย 2  ( University Chinese – Elementary 2)
            3. ภาษาจีนระดับมหาวิทยาลัย 3  ( University Chinese – Elementary 3)

            หลักสูตรละ 60 ชั่วโมง  โดยผู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  จะจัดส่งทุกท่าน  สอบเทียบมาตรฐานภาษาจีน HSK  ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการศึกษาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนในระดับต่างๆ กับสถาบันศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้

            จึงขอเชิญ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตนเองทางด้านภาษาจีน เข้าร่วมศึกษาหลักสูตรดังกล่าว โดยเปิดรับสมัครรอบแรก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สอบวัดระดับภาษาจีน ณ วันที่สมัคร จนถึงก่อนวันเปิดเรียนอย่างน้อย 1 วัน อัตราค่าสมัครเรียนคนละ 6,000 บาท / หลักสูตร พร้อมหนังสือประกอบการเรียนของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

            ผู้สนใจสมัครเรียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์  อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8  เบอร์โทรศัพท์ 02-613-3703-5  หรือทางเว็บไซต์ www.pbic.tu.ac.th

           

โครงการสอนภาษาเอเชียตะวันออก  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ
เปิดสอนหลักสูตรภาษาตะวันออกขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูง (ภาษาญี่ปุ่น-จีน-เกาหลี) 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 31 ตุลาคม 2551


                โครงการสอนภาษาเอเชียตะวันออก  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ  เปิดสอนหลักสูตรภาษาตะวันออกขั้นพื้นฐาน-   ขั้นสูง (ภาษาญี่ปุ่น-จีน-เกาหลี)  สำหรับนักศึกษา  บุคลากรมหาวิทยาลัย  และผู้สนใจทั่วไป ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551-มกราคม 2552 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 31 ตุลาคม 2551

                ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการสอนภาษา  อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  โทร. 0-2564-5000-3 หรือ  http://www.asia.tu.ac.th

 

กลับหน้าหลัก | หน้าที่แล้ว | หน้าถัดไป