ประชาสัมพันธ์ข่าวสารประมวลกิจกรรมภาพปฏิทินกิจกรรมข่าวหนังสือพิมพ์แนะนำหน่วยงานติดต่อ

 

 

ประชาสัมพันธ์ข่าว PR.NEWS

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2552 สำหรับบุตรหลานบุคลากร


      
งานบริหารสำนักงานและสวัสดิการ กองงานศูนย์รังสิต จะเปิดดำเนินการรับสมัครนักเรียน  สำหรับบุคลากรที่มีความประสงค์จะให้บุตรหลานเรียนที่โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ประจำปีการศึกษา 2552 โดยให้ส่งรายชื่อได้ที่  งานบริหารสำนักงานและสวัสดิการ  กองงานศูนย์รังสิต ภายในวันที่ 22 มกราคม 2552  เพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยจะได้ส่งรายชื่อให้ทางโรงเรียนได้นำมาเป็นข้อมูลคำนวณการรับเด็กจับฉลากต่อไป 

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารสำนักงานและสวัสดิการ กองงานศูนย์รังสิต โทร 0-2564-4440 ต่อ 1112 หรือ 1113

งานพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันอังคารที่  20 และ วันศุกร์ที่ 23 มกราคม  2552


        กองการเจ้าหน้าที่  ร่วมกับ  งานพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดโครงการบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับอาจารย์  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของ  มธ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังบรรยายได้มีความรู้  ความเข้าใจ  และรู้จักหลีกเลี่ยงและป้องกันโรคภัยที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมในการทำงาน  ตลอดจนปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ  โดยจะจัดการบรรยายพิเศษ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เรื่อง “โรคที่พบในวัยทำงาน วิธีปฏิบัติตนและการป้องกัน” ในวันอังคารที่ 20 มกราคม  2552  เวลา  09.00-12.00 น. และครั้งที่ 2 เรื่อง “การกิน การนอนและการออกกำลังอย่างถูกวิธี เสริมชีวีให้สดใส” ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ  ห้องประชุมโดมบริหาร 1 ชั้น  3  อาคารโดมบริหาร  มธ.  ศูนย์รังสิต         

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  หรือส่งใบสมัครได้ที่  งานพัฒนาบุคลากร  กองการเจ้าหน้าที่  มธ.  ศูนย์รังสิต  โทรศัพท์  0-2564-4440-79  ต่อ  1891-2  โทรสาร  0-2564-2904  ภายในวันที่  5  มกราคม  2552

ธรรมศาสตร์สโมสร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าเป็นสมาชิกสามัญ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


       
ธรรมศาสตร์สโมสร สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคลากร เข้าเป็นสมาชิกสามัญ ระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2552  ณ บูธประชาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์สโมสร บริเวณใต้ตึกสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่เวลา 11.30-13.30 น. และในโอกาสครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2552 ถ้าสมัคสมาชิกในช่วงระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2552  ผู้สมัครจะได้รับเสื้อยืดโปโลออกแบบพิเศษ ในราคา 250 บาท  พร้อมค่าบำรุงสโมสรในราคาพิเศษ พร้อมสิทธิพิเศษอื่นๆ  อาทิ เรียนภาษาอังกฤษฟรีกับอาจารย์จากสถาบันภาษา มธ. จำนวน 30 ชั่วโมง ในราคาพิเศษท่านละ 500 บาท พร้อมร่วมทัวร์สุขภาพโดยวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโครงการ  ล่องแพตลาดน้ำ ลำพญา โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น จังหวัดนครปฐม  ในราคาพิเศษท่านละ 300 บาท  นอกจากนี้สมาชิกยังจะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย อาทิ ทัวร์วัฒนธรรม  ลีลาศเพื่อสุขภาพ  พบปะสังสรรค์ และใช้ประโยชน์จากอาคารธรรมศาสตร์สโมสร (ติดศูนย์อาหารทิวสนโดม)

        ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธิดาวัลย์  ศรีส้มซ่า  งานสภาอาจารย์และสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร. 0-2564-4440 ต่อ 1996-7

 

                    

 

 

กลับหน้าหลัก | หน้าที่แล้ว | หน้าถัดไป