ประชาสัมพันธ์ข่าวสารประมวลกิจกรรมภาพปฏิทินกิจกรรมข่าวหนังสือพิมพ์แนะนำหน่วยงานติดต่อ

 

 

ประชาสัมพันธ์ข่าว PR.NEWS

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2552
ณ  วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


กำหนดเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  วันที่ 13 – 18 ตุลาคม 2552
ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
หมดเขตแสดงความจำนง วันที่ 5 มกราคม 2552

       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจะนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2552 ไป
ถวายแด่ พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี
ระหว่างวันที่13 – 18 ตุลาคม 2552 ซึ่งนอกจากประกอบพิธี ถวายผ้า
พระกฐินพระราชทานแล้วจะนำคณะถวายผ้าพระกฐิน ทัศนศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม แก่งสะพือ และศิลปวัฒนธรรมในจังหวัด
อุบลราชธานี
นอกจากนั้นเป็นโอกาสสำคัญที่จะพา คณะกฐินพระราชทาน ไปทัศนศึกษา
ประเทศลาวและพักค้างคืนที่นครจำปาสัก
ทัศนศึกษา น้ำตกคอนพะเพ็ง ต้นมณี
โคตรน้ำตกหลี่ผี ตลาดดาวเรือง น้ำตกผาส้วม อุทยานเมืองบาเจียง น้ำตก
ตาดฟาน
ฯลฯ นอกจากนั้น จะจัดทัศนศึกษาที่อื่นๆเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

       คณะกรรมการจัดเตรียมผ้าพระกฐินพระราชทานยืนยันข้อมูลว่า มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายครั้งหนึ่งแล้วที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ
ปี 2533 ณวัดสุปัฏนารามวรวิหาร ซึ่งเป็นระยะเวลานานแล้วและขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานี
มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากเป็นที่เชิดหน้าชูตาและน่าสนใจของประชาชนทั่วไป
การนำผ้าพระกฐินในปี 2552 ไปถวายที่วัดมหาวนาราม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านการ
ศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนอกจากจะถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแล้วจะนำคณะ
ทัศนศึกษาที่ประเทศลาว (นครจำปาสัก) เพื่อให้คณะผ้ากฐินพระราชทานได้มี
ความรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งธรรมชาติ
ของประเทศลาวซึ่งหลายท่านยังไม่เคยเดินทางไปได้มีความรู้เกี่ยวกับลาว
ส่วนใต้มากขึ้น

       
คณะกรรมการจัดเตรียมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจึงขอเชิญคณาจารย์
ข้าราชการและศิษย์เก่าร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินประจำปี 2552 โดยพร้อมเพรียงกัน
รายละเอียดต่างๆจะอยู่ที่บันทึกเวียนแจ้งไปยังหน่วยงานแล้ว สนใจแสดงความจำนงโดย
ตรงที่ งานประชุม กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ และที่งานบริหาร
สำนักงานและสวัสดิการ กองงานศูนย์รังสิต ภายในวันที่ 5 มกราคม 2552
สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทร. 02-613-3015 , 02-613-3016

สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญประชาคมร่วมงานวันสถาปนาสภาข้าราชการ เนื่องในวาระครบรอบ 21 ปี


       สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กำหนดจัดงานวันสถาปนาสภาข้าราชการ เนื่องในวาระครบรอบ 21 ปี  ในวันอังคารที่ 6 มกราคม 2552 ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

       ในโอกาสนี้ สภาข้าราชการขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ทั้งนี้ สภาข้าราชการของดรับกระเช้าของขวัญ  ดอกไม้  แต่ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปบริจาคให้สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต  และหากท่านประสงค์จะร่วมเดินทางไปเลี้ยงอาหารว่างเด็กอ่อนที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ นางสาวกิตติมา วรสูต (สำนักงานท่าพระจันทร์ อาคารสำนักหอสมุดเดิม ชั้น 2  02-613-2040 หรือ 2042) และนางสาวธิดาวัลย์  สีส้มซ่า (สำนักงานสภาอาจารย์และสภาข้าราชการ ชั้น 2 ตึกโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต 02-5644440-79 ต่อ 1996-7) 
(รับจำนวนจำกัด)

           
 

 

กลับหน้าหลัก | หน้าที่แล้ว | หน้าถัดไป