รถโดยสารปรับอากาศ รับ - ส่ง อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

สายที่ 1 บางบัวทอง สายที่ 8 ทางด่วน 2
สายที่ 2 เพชรเกษม สายที่ 9 คลองจั่น - บางกะปิ
สายที่ 3 หมู่บ้านบัวทอง สายที่ 10 ปากเกร็ด
สายที่ 4 นนทบุรี สายที่ 11 เสริมคลองหลวง - ศูนย์รังสิต
สายที่ 5 วิภาวดีฯ สายที่ 12 เสริมห้างฯฟิวเจอรพาร์ค
สายที่ 6 พหลโยธิน สายที่ 13 ศูนย์รังสิต - ท่าพระจันทร์
สายที่ 7 ทางด่วน 1